Antwerpen - Hoogstraten

Langs de Mark (25 km)

Inleiding

Het riviertje de Mark ontspringt op het grondgebied van het gehucht Koekhoven, in het open weidelandschap tussen Merksplas en Turnhout. Het mondt uit in het Volkerak te Dinteloord. Om de wateroverlast in Breda te beperken werd de Mark in de 19de eeuw gekanaliseerd en langs de singels om de stad heen geleid. Nu is men volop met natuurherstel bezig. Op Belgisch grondgebied werd de Mark in 1996 rechtgetrokken en van stuwen voorzien. Bij deze werken werd ook het fietspad aangelegd. Om de vismigratie mogelijk te maken werden de laatste jaren vistrappen gebouwd. (bron: André Maes)

Startplaats

Parking Lourdesgrot - Hoogstraten

Beoordeel Fietsroute

Fietsroutes Zoeken

Tips