Doornpanneroute - 38,3 - Nieuwpoort (West-Vlaanderen)
Startplaats: Start aan het monument van Koning Albert en fietsen zo naar knooppunt 70 aan het sluizencomplex.