Scan QR Code

Gebruik de QR scanner (bvb. TapMedia) om de GPX route van de fietsroute:
Door de stad van de Vissers en Zeilers
in te laden in een fietsapp voor fietsnavigatie.

Foto